ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ, 17травня 2020 року

 

Від просвітян Рівненщини представники правління обласного товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка поклали квіти до пам’ятника загиблим за Україну та помолилися за невинно убієнних та репресованих.

Згідно з Указом Президента України №431/2007 від 21травня 2007 року щороку в третю неділю травня по всій Україні проводяться різноманітні заходи, присвячені пам’яті про ці страшні події.

Як відомо 2 червня 1937 було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи», відповідно до якого 5 серпня 1937 вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, який поклав початок масових репресій.

Вже до середини листопада 1938 року без суду було винесено 681692 смертних вироки, які виконувалися негайно. Більше 1,7 млн. людей було відправлено в табори.

 

 

Згідно з розсекречених архівів і документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн. 800 тис. людей. У 1936 році заарештували 15717 осіб, у 1937-му - 159537, в 1938-м 106096, в 1939-м 11744. Близько 16,5 тис. чоловік було розстріляно в 1937-му.

Загальні інформаційні матеріали до Дня пам’яті жертв політичних репресій Українського інституту національної пам’яті за посиланням: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/informaciyni-materialy-do-dnya-pamyati-zhertv-politychnyh-represiy

ПРО ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Андрій Жив’юк, Руслана Давидюк)

Упродовж 2004-2016 рр. науково-редакційною групою книги «Реабілітовані історією. Рівненська область» опрацьовано близько 12 тисяч архівно-кримінальних справ та декілька тисяч інших архівних документів, які розкривають перебіг політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Ці документи зберігаються у Державному архіві Рівненської області, Управлінні СБУ в Рівненській області, Управлінні МВС України в Рівненській області. Зібрані і опрацьовані десятки спогадів репресованих осіб. Підготовлені і видрукувані 20 науково-історичних видань, у тому числі 5 томів книги «Реабілітовані історією. Рівненська область».

У ПЕРШІЙ КНИЗІ науково-документальної серії «Реабілітовані історією. Рівненська область» опубліковані результати дослідження масових політичних репресій на Рівненщині у 1918-1980 рр. Особливу увагу приділено регіональним особливостям функціонування більшовицького режиму, національно-визвольній боротьбі на території області. У нарисах розповідається про діяльність «надзвичайних органів» на Рівненщині у 1919-1920-х рр., захоплення радянськими військами території краю у 1939 і 1944 рр., масові арешти і виселення, боротьбу підпільних структур, долю ряду українських, польських, єврейських діячів. У розділі «Мовою документів» опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, методи роботи радянських спецслужб, матеріали окремих архівних кримінальних справ. Також оприлюднені стенограми нарад вищого партійно-державного керівництва України, проведених у м. Рівне, щодо боротьби з УПА. Окремим розділом публікуються спогади громадян, які постраждали від політичних репресій.

ДРУГА КНИГА тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» стала результатом дослідницького пошуку в архівосховищах України. Виявлені і оприлюднені в книзі документальні джерела дають уявлення про масштаби і характер порушень «соціалістичної законності» та опір їй з боку місцевого населення, українських національно-визвольних формувань. Особливої ваги зібраним документам надає та обставина, що саме Рівненська область була центром координації боротьби більшовицького режиму проти націоналістичного підпілля на західноукраїнських землях. Керівництвом КП(б)У, республіканських силових структур і відомств у післявоєнний період Рівненщина була перетворена на своєрідний «полігон», де відпрацьовувались технології «упокорення» Західної України.

У ТРЕТІЙ КНИЗІ серії опубліковані документи про розслідування розстрілів в’язнів тюрем Рівненської області у 1941 р. У нарисах публікуються статті про трагічні долі просвітян, політемігрантів, повстанців, про перебіг перших радянських виборів на Рівненщині, використання нацистами населення області на примусових роботах в Австрії та Німеччині. Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Рівненської області (букви А, Б, В).

ЧЕТВЕРТА КНИГА містить результати дослідження та документи про суцільну колективізацію і зселення хуторів на Рівненщині наприкінці 1940-х – на початку 1950-х рр. У книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Рівненської області (букви Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й).

У П’ЯТІЙ КНИЗІ опубліковані спогади одного з учасників молодіжної організації ОУН, каторжанина Анатолія Новака та оповідання про сім’ю Довбенків, які стали жертвами більшовицького режиму. У книзі вміщені біографічні дані про репресованих жителів Рівненської області (буква К).

У ШОСТІЙ КНИЗІ науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Рівненська область» опубліковані біографічні довідки про 3868 осіб, які зазнали політичних репресій радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані (букви Л, М, Н). Видання також містить спогади жертв політичних репресій та колекцію документів, що ілюструють комуністичну репресивну політику на Рівненщині (вислання на спецпоселення, застосування внутрішніх військ НКВС–МВС–МДБ, проведення чекістсько-військових операцій).

КНИГА СЬОМА тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» включає анотовані біографічні довідки про 2618 осіб, які зазнали політичних репресій з боку радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані, чиї прізвища починаються на букви О, П. Видання також містить тематичні колекції матеріалів до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. та 70-річчя операції «Захід», які складаються з дослідницьких аналітичних статей і вперше опублікованих архівних документів (автобіографій, власноручних свідчень учасників подій, звітів, інформацій радянських каральних органів тощо).

У КНИЗІ ВОСЬМІЙ тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» опубліковані біографічні довідки про 2981 осіб, які зазнали політичних репресій радянського тоталітарного режиму, а згодом були реабілітовані (літери Р, С). Видання також містить дослідницькі аналітичні статті і вперше опубліковані архівні документи про діяльність Української євангельсько-реформованої церкви, українські самостійницькі настрої серед вояків Червоній армії напередодні Німецько-радянської війни, репресії проти мешканців Рівненщини, які перебували на окупованій нацистами території.

Всього у третій – восьмій книгах тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» вміщені біографічні довідки про майже 20 тис. репресованих осіб.

За приблизними підрахунками, жертвами політичних репресій радянського тоталітарного режиму на Рівненщині стали 30 тис. осіб, які є на сьогодні реабілітованими. До категорії реабілітованих належать також близько 34 тис. осіб, які були вислані як спецпоселенці в райони Сибіру, Крайньої Півночі, Далекого Сходу, Казахстану, Середньої Азії. Загальна цифра втрат серед жителів Рівненщини за 1944-1952 рр. (вбиті, ув’язнені, вислані, виселені (включно з польським і чеським населенням), мобілізовані) складає більше 235 тис. людей (з них, як мінімум, 52.874 людини складають неповоротні втрати), що дає підстави вести мову про соціальну, або ж гуманітарну катастрофу, яку пережив регіон в означений період.

Мартиролог жертв більшовицького режиму на Рівненщині на сьогодні є далеко неповним. І не тільки з причини, що робота над підготовкою наступних книг тому «Реабілітовані історією. Рівненська область» триває. Цей перелік не є вичерпним, бо він містить відомості лише про осіб, котрі були заарештовані і перебували під слідством, згодом ув’язнені або страчені, а ще згодом реабілітовані. Водночас, до цього переліку мають увійти також ті, хто був відправлений на вислання в адміністративному порядку на підставі різноманітних підзаконних актів, як члени сімей «ворогів народу», приналежні до певних соціальних груп тощо, тобто так звані «спецпоселенці». Дослідницька робота щодо збору і опрацювання інформації про цих осіб уже провадиться науково-редакційною групою.

Однак, навіть у разі її успішного завершення ми не зможемо стверджувати, що наш мартиролог вичерпаний. Бо значна кількість осіб (очевидно, йдеться про десятки тисяч наших краян) на сьогодні не є реабілітованими і не можуть такими стати на підставі чинного законодавства України про реабілітацію. Серед них як ті, хто зазнав арешту і ув’язнення, так і ті, хто загинув внаслідок дій карально-репресивних органів, не будучи заарештованим і звинуваченим у якомусь антирадянському злочині навіть формально. Можемо з впевненістю стверджувати, що серед цих людей значний відсоток складають беззбройні і безборонні люди, які постраждали безневинно. Хоча й ті, хто боровся проти більшовицького режиму зі зброєю в руках, у переважній більшості випадків не вчинили ніяких злочинів проти людяності і гуманізму. Їх імена мають поповнити цей мартиролог, котрий повинен постати колективним пам’ятником безневинно мордованим і вбитим, історичним присудом радянському тоталітарному режимові і застереженням сучасникам та нащадкам.

 

Пошук

Важливо знати…

160 років від дня народження Івана Франка

Детальніше...

160 років від дня народження Софії Русової (1856-1940), вченого, педагога, громадського діяча, засновниці українських жіночих організацій, члена Центральної Ради

Детальніше...

150 років від дня народження Миколи Василенка,

Детальніше...

145-річчя від дня народження Лесі Українки, видатної української поетеси, громадської діячки

Детальніше...

130 років від дня народження Марійки Підгірянки, української поетеси

Детальніше...

115 років від дня народження Валер’яна Підмогильного, українського письменника

Детальніше...

175 років від дня народження П.Тичини, українського письменника

Детальніше...

135-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ

Детальніше...

Голодомори в Україні

Детальніше...

Битва під Гурбами: довідка про битву .

Детальніше...

Берестецька битва матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

Детальніше...

12 лютого 1945 року під час сутички зі спецзагоном НКВС загинув справжній патріот, борець за волю України Дмитро Клячківський (Клим Савур)
Детальніше...

17 лютого 1892 р. народився Йосиф Сліпий (Коберницький) – митрополит, кардинал і Патріарх УГКЦ. 
Детальніше...

Корисні посилання